Evenhuis, Neal L., 2018, Nomenclatural studies toward a World List of Diptera genus-group names. Part VI: Daniel William Coquillett

Evenhuis, Neal L., 2018, Nomenclatural studies toward a World List of Diptera genus-group names. Part VI: Daniel William Coquillett, Zootaxa 4381 (1), pp. 1-95

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4381.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4381.1.1

document provided by

Plazi

Vedalia     9-11
Acemyia     21
Apinops     22
Apomidas     22-23
Apocephalus     22
Amphicosmus     22
Acicephala     22
Achaetomus     22
Aldrichia     22
Ateloglossa     23-24
Aspidoptera     23
Arctobiella     23
Bibiodes     24
Biomyia     24
Calopterella     25-26
Boreodromia     25
Cacomyia     25
Celatoria     26
Ceratobarys     26
Chaetosa     27-28
Chaetoplagia     27
Chaetophleps     27
Chaetoclusia     27
Comatacta     28-29
Clusiodes     28
Cladochaeta     28
Clytiomyia     28
Condidea     29
Corethrella     29-30
Dioctrodes     30
Efferia     30
Eucessia     31
Eugnoriste     31
Eupyrgota     31
Euhybus     31
Empimorpha     31
Eusiphona     31-32
Geminaria     32-33
Exepacmus     32
Eutanypus     32
Exoristoides     32
Exoptata     32
Eutrixa     32
Gymnometopa     33
Helicobia     33
Hemeromyia     33
Henicomyia     33-34
Isoglossa     34
Hesperodes     34
Houghia     34
Linnaemyia     35-36
Lepidosia     35
Isostomyia     35
Lasioneura     35
Lepidoplatys     35
Johnsonia     35
Mauromyia     36-37
Lispidea     36
Lipochaeta     36
Metacosmus     37
Meigeniella     37
Metadexia     37
Metachela     37
Metaphragma     37
Metachaeta     37
Mutiloptera     38-39
Misgomyia     38
Metelasmus     38
Metatrichia     38
Metapogon     38
Metaplagia     38
Metaphyto     38
Micraedes     38
Neocerata     39
Neocota     39
Nebritus     39
Mythicomyia     39
Nostima     40
Nototricha     40
Neopales     40
Neoplasta     40
Omomyia     40-41
Ornithodes     41-42
Opsiomyia     41
Opsolasia     41
Opsidia     41
Parachaeta     42
Paradmontia     42
Paracantha     42
Paratissa     43
Parephydra     43
Parepalpus     43
Pareuxesta     43
Paraphyto     43
Parodinia     43-44
Paroedopa     44
Phoroctenia     44-45
Phasiops     44
Petia     44
Pseudacteon     45-46
Plethochaeta     45
Plectops     45
Phytodes     45
Phorodonta     45
Pycnoglossa     46-47
Pterellipsis     46
Pseudiastata     46
Pseudodinia     46
Pseudolfersia     46
Pseudochaeta     46
Pseudapinops     46
Ptilomyia     46
Sinophthalmus     47
Scutops     47
Sciasma     47
Roederiodes     47
Sayomyia     47
Stenoxenus     48
Stilbometopa     48
Stenomicra     48
Siphosturmia     48
Trixodes     49
Traginops     49
Tinolestes     49
Tetropsis     49
Tomoplagia     49
Tachinopsis     49
Trochilodes     49-50
Zabrachia     50
Zaprionus     50
Zacompsia     50
Zacerata     50
Zagonia     50
Velocia     50
Diptera     52-53
Diptera     53-64