White, Kristine N., 2011, A taxonomic review of the Leucothoidae (Crustacea: Amphipoda) 3078

White, Kristine N., 2011, A taxonomic review of the Leucothoidae (Crustacea: Amphipoda) 3078, Zootaxa 3078 (1), pp. 1-113

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3078.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3078.1.1

document provided by

Felipe

Leucothoidae key    13
Leucothoidae     13
Anamixis     13-14
Anamixis key    14-15
Anamixis aldabra     15
Anamixis bananarama     15-16
Anamixis cavatura     16-17
Anamixis bazimut     16
Anamixis barnardi     16
Anamixis dentatus     17
Anamixis excalibur     17
Anamixis falarikia     17-18
Anamixis hanseni     18
Anamixis jebbi     18
Anamixis moana     19
Anamixis mahe     19
Anamixis kateluensis     19
Anamixis pacifica     20-21
Anamixis nedcampensis     20
Anamixis ningaloo     20
Anamixis papuaensis     21
Anamixis stebbingi     21
Anamixis tangaroa     21-22
Anamixis torrida     22
Anamixis vanga     22
Anamixis yarrega     23
Anamixis vestigium     23
Nepanamixis     23-24
Nepanamixis grossimana     24-25
Nepanamixis dianthus     24
Nepanamixis key    24
Nepanamixis torreanus     25
Nepanamixis vectoris     25
Paranamixis     25-26
Paranamixis bocki     27
Paranamixis clarkae     27
Paranamixis aberro     27
Paranamixis fijiensis     28
Paranamixis indicus     28-29
Paranamixis denticulus     28
Paranamixis excavatus     28
Paranamixis jiigurru     29
Paranamixis kanu     29
Paranamixis ledoyeri     29-30
Paranamixis misakiensis     30
Paranamixis madagascarensis     30
Leucothoe     31-32
Leucothoe key    32-39
Leucothoe acanthopus     39
Leucothoe affinis     40
Leucothoe adelphe     40
Leucothoe acutilobata     40
Leucothoe alata     41
Leucothoe alcyone     41
Leucothoe angusticoxa     41-42
Leucothoe antarctica     42
Leucothoe ashleyae     42-43
Leucothoe articulosa     42
Leucothoe ayrtonia     43-44
Leucothoe assimilis     43
Leucothoe atosi     43
Leucothoe basilobata     44-45
Leucothoe banwarthii     44
Leucothoe barana     44
Leucothoe bidens     45
Leucothoe boolpooli     45
Leucothoe bova     45-46
Leucothoe brunonis     46
Leucothoe campi     46-47
Leucothoe cheiriserra     47
Leucothoe commensalis     47
Leucothoe crassimana     48
Leucothoe crenatipalma     48
Leucothoe ctenochasma     48
Leucothoe dentata     49
Leucothoe ctenochir     49
Leucothoe denticulata     49-50
Leucothoe diemensis     50
Leucothoe dolichoceras     50
Leucothoe epidemos     50-51
Leucothoe eumilli     51
Leucothoe euryonyx     51-52
Leucothoe furina     52
Leucothoe flammosa     52
Leucothoe gavialis     53
Leucothoe germanalcyone     53
Leucothoe garifunae     53
Leucothoe grandimana     54-55
Leucothoe gracilis     54
Leucothoe goowera     54
Leucothoe hortapugai     55-56
Leucothoe hipposideros     55
Leucothoe hendrickxi     55
Leucothoe hyhelia     56
Leucothoe incisa     56-57
Leucothoe laevipalma     57
Leucothoe kensleyi     57
Leucothoe laticoxa     57-58
Leucothoe lihue     58-59
Leucothoe laurensi     58
Leucothoe leptosa     58
Leucothoe lilljeborgii     59
Leucothoe macrodonta     59-60
Leucothoe madrasana     60
Leucothoe makrommatos     60
Leucothoe miersi     61
Leucothoe micronesiae     61
Leucothoe minima     61-62
Leucothoe neptunea     62-63
Leucothoe nagatai     62
Leucothoe minuscula     62
Leucothoe occidentalis     63
Leucothoe oboa     63
Leucothoe occulta     63-64
Leucothoe orkneyi     64
Leucothoe odontiskos     64
Leucothoe pacifica     65-66
Leucothoe ortizi     65
Leucothoe pachycera     65
Leucothoe parthenopaea     66
Leucothoe pollexa     66
Leucothoe panpulco     66
Leucothoe predenticulata     67
Leucothoe procera     67
Leucothoe richiardii     67-68
Leucothoe rostrata     68
Leucothoe rudicula     68
Leucothoe safiae     69
Leucothoe saron     69
Leucothoe serrata     69-70
Leucothoe spinicarpa     70-71
Leucothoe sparsa     70
Leucothoe serraticarpa     70
Leucothoe stegoceras     71-72
Leucothoe squalidens     71
Leucothoe spinulosa     71
Leucothoe tarte     72
Leucothoe thula     72-73
Leucothoe stylifera     72
Leucothoe traillii     73
Leucothoe tolkieni     73
Leucothoe tridens     73-74
Leucothoe ubouhu     74
Leucothoe undulata     74
Leucothoe venetiarum     75-76
Leucothoe urospinosa     75
Leucothoe uschakovi     75
Paraleucothoe key    76
Paraleucothoe flindersi     76-77
Paraleucothoe     76
Leucothoe wuriti     76
Paraleucothoe novaehollandiae     77