Guglya, Yuliia, 2021, Rearing mining flies (Diptera: Agromyzidae) from host plants as an instrument for associating females with males, with the description of seven new species

Guglya, Yuliia, 2021, Rearing mining flies (Diptera: Agromyzidae) from host plants as an instrument for associating females with males, with the description of seven new species, Zootaxa 5014 (1), pp. 1-158

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.5014.1.1

document provided by

Plazi

Agromyza abiens     7
Agromyza hendeli     9-10
Agromyza albipennis     9
Agromyza igniceps     10
Agromyza reptans     10-12
Melanagromyza achilleacaulis   spec. nov.  12-13
Melanagromyza aenea     13-14
Melanagromyza angeliciphaga     14
Ophiomyia asparagi     14-16
Ophiomyia foliaphila   spec. nov.  16-18
Ophiomyia maura     18-19
Ophiomyia versera     19
Amauromyza (Amauromyza) carlinae     21
Amauromyza (Amauromyza) chamaebalani     21-23
Amauromyza (Amauromyza) leonuri     23
Amauromyza (Amauromyza) stachysi   spec. nov.  24-26
Amauromyza (Cephalomyza) flavifrons     26-27
Aulagromyza populi     27-29
Cerodontha (Cerodontha) phragmitophila     29-30
Calycomyza artemisiae     29
Cerodontha (Butomomyza) gibbifera   spec. nov.  30-32
Cerodontha (Butomomyza) hreblensis   spec. nov.  32-34
Cerodontha (Dizygomyza) iraeos     34
Cerodontha (Poemyza) incisa     36
Cerodontha (Poemyza) lateralis     36-37
Cerodontha (Poemyza) melica     37-39
Cerodontha (Poemyza) muscina     39
Cerodontha (Poemyza) pygmaea     40-42
Cerodontha (Poemyza) phragmitidis     40
Cerodontha (Poemyza) spencerae     42
Chromatomyia gentianae     42-44
Chromatomyia horticola     44-46
Chromatomyia periclymeni     46
Liriomyza amoena     46-49
Liriomyza bryoniae     49-50
Liriomyza cicerina     50
Liriomyza congesta     50-52
Liriomyza heringi     52-54
Liriomyza hieracii     54
Liriomyza pusilla     54-57
Liriomyza strigata     57-58
Liriomyza taraxaci     58-59
Liriomyza tragopogonis     59-61
Liriomyza tropaeoli   spec. nov.  61-62
Nemorimyza posticata     62
Phytoliriomyza melampyga     63
Phytomyza abdominalis     63-64
Phytomyza aquilegiae     64
Phytomyza artemisivora     66
Phytomyza aurei     66-68
Phytomyza hellebori     68-70
Phytomyza glechomae     68
Phytomyza ilicis     70-71
Phytomyza lycopi     71-73
Phytomyza lappae     71
Phytomyza medicaginis     73-75
Phytomyza obscura     75-77
Phytomyza nowakowskiana     75
Phytomyza origani     77-79
Phytomyza pastinacae     79
Phytomyza plantaginis     80-82
Phytomyza pimpinellae     80
Phytomyza     82-84
Phytomyza sedicola     84-85
Phytomyza ranunculi     84
Phytomyza senecionis     85-87
Phytomyza torilisi   spec. nov.  87-90
Phytomyza spinaciae     87
Phytomyza veronicicola     90