Jałoszyński, Paweł, 2018, ' Monster Scydmaenus' of Australia: revision of subgenus Corbulifer Franz (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae)

Jałoszyński, Paweł, 2018, ' Monster Scydmaenus' of Australia: revision of subgenus Corbulifer Franz (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae), Zootaxa 4472 (3), pp. 505-531

publication ID

document provided by

Plazi