Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus)

Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3379.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.3379.1.1

document provided by

Felipe

Psechrus     8-14
Psechridae     8
Psechrus argentatus     15-20
Psechrus libelti     21-24
Psechrus mulu     24-27
Psechrus borneo     27-28
Psechrus ulcus   sp. nov.  28-29
Psechrus kinabalu     30-31
Psechrus annulatus     32-33
Psechrus aluco   sp. nov.  33-34
Psechrus decollatus   sp. nov.  34-35
Psechrus singaporensis     37-41
Psechrus elachys   sp. nov.  41-43
Psechrus singaporensis     43
Psechrus norops   sp. nov.  44-45
Psechrus arcuatus   sp. nov.  45-46
Psechrus ancoralis     47-50
Psechrus rani     50-52
Psechrus laos   sp. nov.  53-56
Psechrus antraeus     56-57
Psechrus khammouan     59-62
Psechrus steineri     62-64
Psechrus himalayanus     64-68
Psechrus marsyandi     68-72
Psechrus inflatus   sp. nov.  72-75
Psechrus ghecuanus     75-80
Psechrus pakawini   sp. nov.  80-82
Psechrus luangprabang     83-87
Psechrus demiror   sp. nov.  87-90
Psechrus jaegeri   sp. nov.  90-94
Psechrus vivax   sp. nov.  94-96
Psechrus sinensis     97-100
Psechrus triangulus     100-102
Psechrus tingpingensis     102-105
Psechrus obtectus   sp. nov.  105-108
Psechrus fuscai   sp. nov.  109-110
Psechrus kunmingensis     110-112
Psechrus jinggangensis     112
Psechrus senoculatus     113-117
Psechrus kenting     117-118
Psechrus taiwanensis     118-119
Psechrus clavis   sp. nov.  119-123
Psechrus sinensis     123
Psechrus torvus     127-129
Psechrus hartmanni   sp. nov.  129-132
Psechrus zygon   sp. nov.  132-135
Psechrus tauricornis   sp. nov.  135-137
Psechrus crepido   sp. nov.  137-140
Psechrus schwendingeri   sp. nov.  141-143
Psechrus cebu     143-144
Psechrus mimus     145-151