Watson, Gillian W., 2022, Towards identification of the scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) of continental Africa: 2. Checklists and keys to six archaeococcoid families

Watson, Gillian W., 2022, Towards identification of the scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) of continental Africa: 2. Checklists and keys to six archaeococcoid families, Zootaxa 5105 (3), pp. 301-356

publication ID

document provided by

Plazi

Kuwaniidae     303-305
Margarodidae     305-308
Kuwania     305
Dimargarodes     308
Margarodes     308-313
Neomargarodes     313
Margarodesia     313
Matsucoccidae     314-316
Porphyrophora     314
Matsucoccus     316
Monophlebidae     316-321
Afrodrosicha     321
Crypticerya     321-333
Drosichini     321
Gigantococcus key    333
Gueriniella     333
Icerya     334
Steatococcus     334
Monophlebini     334
Aspidoproctus     334-335
Monophleboides     335
Monophlebus     335
Walkeriana     337
Pseudaspidoproctus     337
Palaeococcus     337
Vrydahga     337
Ortheziidae     338-341
Newsteadia     341
Insignorthezia     341
Orthezia     341
Ortheziolacoccus key    349-350
Matileortheziola key    349
Praelongorthezia     349
Ortheziola     349
Putoidae     350-352
Ortheziolamameti     350
Puto     352