Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil

Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4624.2.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4624.2.1

document provided by

Plazi