Hemp, Claudia, 2020, New species of Mecopodinae (Orthoptera, Tettigoniidae) from Tanzania

Hemp, Claudia, 2020, New species of Mecopodinae (Orthoptera, Tettigoniidae) from Tanzania, Zootaxa 4790 (1), pp. 138-150

publication ID

document provided by

Plazi

Apteroscirtus     138
Apteroscirtus   n. sp.  139-142
Gymnoscirtus   n. sp.  142-146
Gymnoscirtus     142
Philoscirtus   n. ssp.  146-149
Philoscirtus     146