Delongiana, Taxa Only, Exact Match: 7 Treatments

[ link ]

Delongiana baiana   sp. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 95-97 95-97
Delongiana   gen. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 95 95
Delongiana ramosa   sp. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 97-101 97-101
Delongiana   gen. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 94-95 94-95
Delongiana   gen. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 94-95 94-95
Delongiana ramosa   sp. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 97-101 97-101
Delongiana baiana   sp. nov.  Domahovski, Alexandre Cruz, Gonçalves, Clayton Corrêa, Takiya, Daniela Maeda & Cavichioli, Rodney Ramiro, 2020, Description of two new species of Regalana and a new genus of Gyponini (Hemiptera: Cicadellidade: Iassinae), Zootaxa 4731 (1), pp. 89-102 : 95-97 95-97