Kantor, Yuri I., Castelin, Magalie, Fedosov, Alexander & Bouchet, Philippe, 2020, The Indo-Pacific Amalda (Neogastropoda, Olivoidea, Ancillariidae) revisited with molecular data, with special emphasis on New Caledonia

Kantor, Yuri I., Castelin, Magalie, Fedosov, Alexander & Bouchet, Philippe, 2020, The Indo-Pacific Amalda (Neogastropoda, Olivoidea, Ancillariidae) revisited with molecular data, with special emphasis on New Caledonia, European Journal of Taxonomy 706, pp. 1-59

publication ID

document provided by

Valdenar

Amalda     13
Amalda hilgendorfi     14-23
Amalda aureomarginata     23-27
Amalda miriky   sp. nov.  27-30
Amalda cacao   sp. nov.  31-33
Amalda montrouzieri     33-34
Amalda alabaster   sp. nov.  36-40
Amalda allaryi     40-41
Amalda fuscolingua     43-44
Amalda coriolis     44-46
Amalda     46-47
Amalda monilifera     47-49
Amalda hayashii     50-51
Amalda hinomotoensis     50
Amalda contusa     51-52
Amalda optima     52-53
Amalda bellonarum     53