Abotsi, Komla Elikplim, Radji, Aboudou R., Rouhan, Germinal, Dubuisson, Jean-Yves & Kokou, Kouami, 2015, The Pteridaceae family diversity in Togo

Abotsi, Komla Elikplim, Radji, Aboudou R., Rouhan, Germinal, Dubuisson, Jean-Yves & Kokou, Kouami, 2015, The Pteridaceae family diversity in Togo, Biodiversity Data Journal 3, pp. 5078-5078

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.3.e5078

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.3.e5078

document provided by

Biodiversity Data Journal Pensoft