Calor, Adolfo R., 2017, Trichoptera of Serra da Jibóia, Bahia, Brazil: new species of Helicopsyche (Helicopsychidae) and new records

Calor, Adolfo R., 2017, Trichoptera of Serra da Jibóia, Bahia, Brazil: new species of Helicopsyche (Helicopsychidae) and new records, Zootaxa 4311 (4), pp. 507-522

publication ID

document provided by

Plazi