Antoniadou, Chryssanthi, Gerovasileiou, Vasilis & Bailly, Nicolas, 2016, Ascidiacea (Chordata: Tunicata) of Greece: an updated checklist

Antoniadou, Chryssanthi, Gerovasileiou, Vasilis & Bailly, Nicolas, 2016, Ascidiacea (Chordata: Tunicata) of Greece: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 9273-9273

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e9273

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Polycarpa     9273
Polyclinella     9273
Ascidia     9273
Pyura     9273
Rhodosoma     9273
Clavelinidae     9273
Microcosmus     9273
Ascidia     9273
Perophora     9273
Polycitoridae     9273
Ascidiella     9273
Microcosmus     9273
Clavelina     9273
Polysyncraton     9273
Diazona     9273
Cystodytes     9273
Pseudodistoma     9273
Polycarpa     9273
Phallusia     9273
Corellidae     9273
Styela     9273
Corella     9273
Ecteinascidia     9273
Molgula     9273
Molgulidae     9273
Ascidia     9273
Polyclinidae     9273
Phallusia     9273
Eugyra     9273
Didemnum     9273
Halocynthia     9273
Polycarpa     9273
Aplidium     9273
Phlebobranchia     9273
Eudistoma     9273
Didemnum     9273
Microcosmus     9273
Pyura     9273
Phallusia     9273
Styela     9273
Aplidium     9273
Ascidia     9273
Herdmania     9273
Styelidae     9273
Ciona     9273
Aplidium     9273
Polyclinum     9273
Rhopalaea     9273
Aplidium     9273
Ascidiella     9273
Didemnum     9273
Ascidia     9273
Molgula     9273
Microcosmus     9273
Didemnum     9273
Didemnum     9273
Polysyncraton     9273
Diplosoma     9273
Perophoridae     9273
Pyuridae     9273
Molgula     9273
Didemnum     9273
Trididemnum     9273
Phlebobranchia     9273
Aplidium     9273
Ascidiidae     9273
Cionidae     9273
Distomus     9273
Trididemnum     9273
Botryllus     9273
Phlebobranchia     9273
Polycarpa     9273
Polycitor     9273
Pyura     9273
Microcosmus     9273
Didemnum     9273
Aplidium     9273
Microcosmus     9273
Lissoclinum     9273
Aplidium     9273
Diazonidae     9273
Phlebobranchia     9273
Aplidium     9273
Diplosoma     9273
Aplidium     9273
Ciona     9273
Pyura     9273
Clavelina     9273
Aplidium     9273
Botrylloides     9273
Didemnidae     9273