Herdmania momus (Savigny, 1816)

Antoniadou, Chryssanthi, Gerovasileiou, Vasilis & Bailly, Nicolas, 2016, Ascidiacea (Chordata: Tunicata) of Greece: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 9273-9273 : 9273

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e9273

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/1A5C58F1-B20E-3539-6CC8-53F5A266F2B6

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Herdmania momus (Savigny, 1816)
status

 

Herdmania momus (Savigny, 1816) View in CoL View at ENA

Notes

Recorded by Katsanevakis et al. (2014); NIS

Kingdom

Animalia

Phylum

Chordata

Class

Ascidiacea

Order

Stolidobranchia

Family

Pyuridae

Genus

Herdmania