Wang, Ji-Shen & Hua, Bao-Zhen, 2016, Two new species of the genus Panorpa Linnaeus (Mecoptera, Panorpidae) from Yunnan, China

Wang, Ji-Shen & Hua, Bao-Zhen, 2016, Two new species of the genus Panorpa Linnaeus (Mecoptera, Panorpidae) from Yunnan, China, ZooKeys 587, pp. 151-162

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.587.7674

document provided by

ZooKeys by Pensoft