Cao, Liangming, Tomokuni, Masaaki & Cai, Wanzhi, 2011, Taxonomic notes on Physoderinae (Heteroptera: Reduviidae) from China

Cao, Liangming, Tomokuni, Masaaki & Cai, Wanzhi, 2011, Taxonomic notes on Physoderinae (Heteroptera: Reduviidae) from China, Zootaxa 2888, pp. 23-30

publication ID

document provided by

Plazi