Ischnoptera icano, Taxa Only, Exact Match: 13 Treatments

[link]

Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 25 25
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 25 25
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 24 24
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 29 29
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22-23 22-23
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 26 26
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 21 21
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22 22
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 13-14 13-14
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 12 12
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 22 22
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 16 16
Blattodea     Iglesias, Monica Sandra, 2010, Catalogue of Blattaria (Insecta) from Argentina, Zootaxa 2726, pp. 1-33: 14 14