Echinomya, Taxa Only, Exact Match: 10 Treatments

[ link ]

Echinomya filipalpis     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 305 305
Echinomya     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 307 307
Echinomya strobelii     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 306-307 306-307
Echinomya conjugata     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 304-305 304-305
Echinomya ignobilis     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 305 305
Echinomya apicalis     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 304 304
Echinomya nupta     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 306 306
Echinomya regalis     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 306 306
Echinomya alpicola     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 303-304 303-304
Echinomya casta     Sforzi, Alessandra & Sommaggio, Daniele, 2021, Catalog of the Diptera types described by Camillo Rondani, Zootaxa 4989 (1), pp. 1-438 : 304 304