114.23333, 26.666666: 10 Treatments

[ link ]

Tetrabothrus clavatus     Assing, Volker, 2016, On some Lomechusini of the Palaearctic and Oriental regions (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 66 (1), pp. 13-111 : 99 99
Ebelingia forcipata   comb. nov.  Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Ibana gan   sp. n.  Liu, Keke, Li, Wenhui, Yao, Yanbin, Li, Congzheng & Li, Shuqiang, 2022, The first record of the thomisid genus Ibana Benjamin, 2014 (Araneae, Thomisidae) from China, with the description of a new species, Biodiversity Data Journal 10, pp. 93637-93637 : 93637 93637
Paraphlomis jinggangshanensis   sp. nov.  Zhao, Wan-Yi, Zhang, Zhong, Fan, Qiang, Chen, Chun-Quan, Liao, Wen-Bo & Boufford, David E., 2022, Paraphlomis jinggangshanensis (Lamiaceae), a new species from Jiangxi, China, PhytoKeys 204, pp. 1-8 : 1 1
Xysticus lesserti     Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Stephanopis xiangzhouica   sp. nov.  Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74 : 43 43
Agraphydrus decipiens     Komarek, Albrecht & Hebauer, Franz, 2018, Taxonomic revision of Agraphydrus Régimbart, 1903 I. China and Taiwan (Coleoptera: Hydrophilidae: Acidocerinae), Zootaxa 4452 (1), pp. 1-101 : 36-44 36-44
Cryptopleurum subtile     Jia, Fenglong & Zhang, Ruijuan, 2017, A review of the genus Cryptopleurum from China (Coleoptera: Hydrophilidae), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (Acta. Ent. Mus. Natl. Pragae) 57 (2), pp. 577-592 : 581-582 581-582
Geodromicus lucidus     Shаvrin, Аlexey V., 2018, The lestevoides species group of the genus Geodromicus Redtenbacher, 1857 (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae), Zootaxa 4378 (2), pp. 151-190 : 173 173
Copelatus oblitus     Jiang, Zhuo-Yin, Zhao, Shuang, Yang, Zhen-Yu, Jia, Feng-Long & Hájek, Jiří, 2022, A review of Copelatus Erichson, 1832 of Mainland China, with description of ten new species from the japonicus complex (Coleoptera: Dytiscidae: Copelatinae), Zootaxa 5124 (3), pp. 251-295 : 265-266 265-266