Li, Jinlu, Liu, Naifa & Yang, Junxing, 2007, A brief review of Triplophysa (Cypriniformes: Balitoridae) species from the Tarim Basin in Xinjiang, China, with description of a new species

Li, Jinlu, Liu, Naifa & Yang, Junxing, 2007, A brief review of Triplophysa (Cypriniformes: Balitoridae) species from the Tarim Basin in Xinjiang, China, with description of a new species, Zootaxa 1605, pp. 47-58

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.178778

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.178778

document provided by

Plazi