Ao, Weiguang, Wan, Xia & Wang, Xinli, 2010, Review of the genus Epacanthaclisis Okamoto, 1910 in China (Neuroptera: Myrmeleontidae)

Ao, Weiguang, Wan, Xia & Wang, Xinli, 2010, Review of the genus Epacanthaclisis Okamoto, 1910 in China (Neuroptera: Myrmeleontidae), Zootaxa 2545, pp. 47-57

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.293879

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.293879

document provided by

Plazi