Yamamoto, Shûhei & Maruyama, Munetoshi, 2016, Revision of the subgenus Aleochara Gravenhorst of the parasitoid rove beetle genus Aleochara Gravenhorst of Japan (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae)

Yamamoto, Shûhei & Maruyama, Munetoshi, 2016, Revision of the subgenus Aleochara Gravenhorst of the parasitoid rove beetle genus Aleochara Gravenhorst of Japan (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae), Zootaxa 4101 (1), pp. 1-68

publication ID

document provided by

Plazi