Esenbekova, Perizat Abdykairovna, Nurushev, Murat Zhusupbekovich & Homziak, Jurij, 2015, Aquatic Hemiptera (Heteroptera) of Kazakhstan, with notes on life history, ecology and distribution

Esenbekova, Perizat Abdykairovna, Nurushev, Murat Zhusupbekovich & Homziak, Jurij, 2015, Aquatic Hemiptera (Heteroptera) of Kazakhstan, with notes on life history, ecology and distribution, Zootaxa 4013 (2), pp. 195-206

publication ID

document provided by

Plazi

Corixidae     196-199
Nepidae     196
Naucoridae     199
Aphelocheiridae     199-200
Notonectidae     200
Pleidae     200
Hebridae     201
Mesoveliidae     201
Veliidae     201-202
Hydrometridae     201
Gerridae     202-203