Bénéluz, Frédéric, 2021, Liste commentée des Saturniidae (Lepidoptera, Bombycoidea) de Guyane, avec la liste des taxons récoltés au Mitaraka (extrême sud-ouest guyanais)

Bénéluz, Frédéric, 2021, Liste commentée des Saturniidae (Lepidoptera, Bombycoidea) de Guyane, avec la liste des taxons récoltés au Mitaraka (extrême sud-ouest guyanais), Zoosystema 43 (31), pp. 759-809

publication ID

https://doi.org/10.5252/zoosystema2021v43a31

link to original document

https://doi.org/10.5252/zoosystema2021v43a31

document provided by

Felipe

Arsenura beebei     762
Arsenura ciocolatina     762
Arsenura armida     762
Arsenura albopicta     762-763
Arsenura giuglarisi     762
Arsenura ponderosa subsp. guianensis     763
Dysdaemonia boreas     763-764
Arsenura batesii subsp. batesii     763
Arsenura thomsoni subsp. thomsoni     763
Arsenura sylla subsp. sylla     763
Paradaemonia platydesmia     764
Paradaemonia gravis     764
Titaea tamerlan subsp. amazonensis     764
Titaea lemoulti     764
Paradaemonia vanschaycki     764-765
Paradaemonia andensis     765
Rhescyntis hermes subsp. hermes     765-766
Rhescyntis hippodamia subsp. hippodamia     765
Paradaemonia samba subsp. samba     765
Paradaemonia terrena subsp. terrena     765
Copiopteryx semiramis subsp. semiramis     766
Grammopelta lineata     766
Copiopteryx jehovah     766
Eacles imperialis subsp. cacicus     766
Eacles guianensis     766
Eacles adoxa     767
Eacles ormondei subsp. peruviana     767
Eacles barnesi     767
Eacles penelope     767
Eacles silkae     767
Eacles acuta     767
Procitheronia vanschaycki     768
Citheronia aroa     768
Citheronia laocoon     768
Citheronia phoronea     768
Citheronia hamifera subsp. hamifera     768
Schausiella polybia     768
Adelocephala purpurascens     769
Adelocephala hodeva     769
Psilopygoides oda     769
Cicia pelota     769
Schausiella subochreata     769
Adeloneivaia erici     770
Adeloneivaia catoxantha subsp. catoxantha     770
Adeloneivaia pallida     770
Syssphinx molina subsp. molina     770
Adeloneivaia boisduvalii     770-771
Adelowalkeria torresi     771-772
Adeloneivaia kawiana     771
Adelowalkeria plateada     771
Adeloneivaia cayennsis     771
Adelowalkeria eugenia     771
Adeloneivaia pelias     771
Ptiloscola photophila     772
Lonomia parobliqua     772
Citioica guayensis     772
Citioica anthonilis     772
Lonomia rubroguyana     773
Lonomia belizonensis     773
Lonomia beneluzi     774
Lonomia cayennensis     774
Lonomia achelous   stat. nov.  774
Lonomia diabolus   stat. nov.  774
Hylesia (Micrattacus) nanus     775-776
Periga angguyensis     775
Periga cynira     775
Periga sanguinea     775
Lonomia camox     775
Periga kindli     775
Periga bispinosa     775
Hylesia (Hylesia) olloretex     776
Hylesia (Hylesia) canitia     776
Hylesia (Hylesia) metabus     776
Hylesia (Hylesia) rex     776
Hylesia (Hylesia) discifex     777
Hylesia (Hylesia) murex     777-778
Hylesia (Hylesia) ascguianex     777
Hylesia (Hylesia) olivenca     777
Hylesia (Hylesia) cedomnibus     777
Hylesia (Hylesia) pauper     777
Hylesia (Hylesia) teratex     778-779
Hylesia (Hylesia) rosguianex     778
Hylesia (Hylesia) paravalvex     778
Hylesia (Hylesia) umbrata     778
Hylesia (Hylesia) guianex subsp. guianex     778
Hylesia (Hylesia) valvex     778
Hylesia (Hylesia) pallidex subsp. pallidex     779
Hylesia (Hylesia) tapareba subsp. tapareba     779
Hylesia (Hylesia) subfasciata     779
Hylesia (Hylesia) indurata     779
Hylesia (Hylesia) gigantex subsp. orbana     779
Hylesia (Hylesia) frederici     780
Hylesia (Hylesia) inducayalex     780
Hylesia (Hylesia) haxairei     780
Hylesia (Hylesia) vassali     780-781
Hylesia (Hylesia) annguiana     780
Hylesia (Hylesia) praedguiana     780
Hylesia (Hylesia) ernestonis     781
Hylesia (Hylesia) ebalus     781
Hylesia (Hylesia) melanoguianex     781
Hylesia (Hylesia) gyrbelizonex     782
Hylesia (Hylesia) gyrex     782
Hylesia (Hylesia) moronensis subsp. moronensis     782
Hylesia (Hylesia) subcottica     782
Hylesia (Hylesia) aeneides subsp. aeneides     782
Hylesia (Hylesia) cottica     782
Hylesiopsis festiva     783
Ancistrota plagia     783
Gamelia abasia     783
Hyperchiria nausica     784
Gamelia berliozi     784
Gamelia abas     784
Hyperchiria aniris     784
Gamelia rindguayana     784
Hyperchiria carabobensis     784-785
Automerina cypria     785
Automerina beneluzi     785
Automeris janus     785-786
Automerina caudatula     785
Automerina auletes     785
Automeris moresca     786
Automeris egeus     786
Automeris larra     786
Automeris amoena     786
Automeris themis     786
Automeris fletcheri     787
Automeris godartii     787-788
Automeris despicata subsp. santaclariana     787
Automeris goodsoni     787
Hylesia (Hylesia) lenarti     787
Automeris wayampi     787
Automeris balachowskyi     787
Automeris midea     788
Automeris liberia     788
Automeris belizonensis     788
Automeris watsoni     788-789
Automeris cinctistriga     788
Automeris jucundoides     788
Automeris curvilinea     789
Automeris arminia     789
Automeris styx     789
Automeris annulata subsp. annulata     789
Automeris orestes     789-790
Automeris innoxia     789
Pseudautomeris toulgoeti     790
Leucanella maasseni     790
Pseudautomeris salmonea     790
Pseudautomeris irene     790
Pseudautomeris latus     790-791
Cerodirphia speciosa     791
Molippa placida     791
Molippa simillima     791
Dirphia tarquinia     792
Cerodirphia pruvoti     792
Cerodirphia paraspeciosa     792
Dirphia aculea     792-793
Cerodirphia siriae     792
Dirphia acidalia     793
Dirphia radiata     793
Dirphia radiatoides     793
Dirphia docquinae     793
Dirphia fraterna     794
Dirphia avia     794
Dirphia seraphini     794-795
Dirphia panamensis subsp. panamensis     794
Dirphia lemoulti     795
Saturniidae     795
Dirphia hircia     796
Dirphia riekerti     796
Pseudodirphia reguayana     796
Dirphia augur     796
Attacus agis subsp. agis     796
Dirphia rougeriei     796
Pseudodirphia sp.     797
Saturniidae     797
Rothschildia erycina subsp. erycina     797
Saturniidae     797
Pseudodirphia obguayana     797
Pseudodirphia guyanensis     797
Rothschildia aurota subsp. aurota     798
Rothschildia hesperus     798
Copaxa marona     798
Copaxa peggyae     798
Copaxa simson subsp. bireni   stat. nov.  798-799
Saturniidae     799-800
Therinia lactucina subsp. lactucina     799
Therinia spinicauda     799
Therinia stricturaria     799
Therinia geometraria     799
Therinia diffguyana     799
Attacus mirabilis     800
Attacus modestia     800
Oxytenis sp.     800
Oxytenis aravaca subsp. naemia     800
Oxytenis erosa     800
Homoeopteryx sp.     801
Attacus zerbina     801
Attacus peregrina     801
Homoeopteryx major     801