Klimaszewski, Jan, Larson, David J., Labrecque, Myriam & Bourdon, Caroline, 2016, Twelve new species and fifty-three new provincial distribution records of Aleocharinae rove beetles of Saskatchewan, Canada (Coleoptera, Staphylinidae)

Klimaszewski, Jan, Larson, David J., Labrecque, Myriam & Bourdon, Caroline, 2016, Twelve new species and fifty-three new provincial distribution records of Aleocharinae rove beetles of Saskatchewan, Canada (Coleoptera, Staphylinidae), ZooKeys 610, pp. 45-112

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.610.9361

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.610.9361

document provided by

ZooKeys Pensoft

Aleochara (Echochara) elisabethae   sp. n.  49-50
Aleochara (Xenochara) inexpectata     50-51
Aleochara (Calochara) speculicollis     51
Aleochara (Calochara) rubricalis     51
Aleochara (Coprochara) suffusa     51-52
Aleochara (Calochara) villosa     52-53
Acrotona pseudopygmaea   sp. n.  53-54
Acrotona subpygmaea     54-55
Amischa analis     55
Atheta (Dimetrota) crenuliventris     55-56
Atheta (Dimetrota) districta     56-57
Atheta (Dimetrota) strigosula     57
Atheta (Dimetrota) terranovae     57-58
Atheta (Dimetrota) larsonae   sp. n.  57
Atheta (Dimetrota) pseudometlakatlana     57
Atheta (Microdota) pseudopittionii   sp. n.  58-59
Atheta (Microdota) riparia     60-61
Atheta (Rhagocneme) subsinuata     61
Atheta (Microdota) spermathecorum   sp. n.  61
Atheta pseudoschistoglossa     61
Atheta (Tetropla) frosti     61
Atheta remulsa     61-62
Atheta richardsoni   sp. n.  62-64
Dinaraea angustula     65-66
Dinaraea pacei     66
Dochmonota key    66-67
Dochmonota langori   sp. n.  67
Dochmonota simulans   sp. n.  68-69
Dochmonota websteri   sp. n.  69
Earota dentata     69-70
Mocyta breviuscula     70
Mocyta sphagnorum     71-72
Philhygra subpolaris     72-73
Nehemitropia lividipennis     72
Philhygra falcifera     72
Schistoglossa blatchlyei     73-74
Strigota obscurata     74
Strigota ambigua     74
Autalia rivularis     74-75
Falagria caesa     75-76
Myrmecocephalus arizonicus     76
Agaricochara pulchra   sp. n.  76-77
Gyrophaena lobata     78
Gyrophaena subnitens     78-79
Leptusa gatineauensis     79-80
Cypha inexpectata     80
Oligota inflata     80
Cypha crotchi     80
Zyras obliquus     81
Ganthusa eva     81-82
Hylota ochracea     82-83
Oxypoda domestica   sp. n.  83-84
Oxypoda demissa     83
Oxypoda irrasa     86
Oxypoda manitobae     86-87
Parocyusa fuliginosa     87-88
Placusa tachyporoides     88-89
Placusa pseudosuecica     88
Placusa incompleta     88
Placusa tacomae     89-90
Silusa californica     90
Placusa vaga     90
Brachyusa     90-91
Brachyusa helenae     91
Brachyusa saskatchewanae   sp. n.  91-92
Gnypeta minuta     93-94
Gnypeta saccharina     94