Poeta, Maria Rita Muniz, 2014, The orb-weaving spider genus Eustala Simon, 1895 (Araneae, Araneidae): eight new species, redescriptions, and new records

Poeta, Maria Rita Muniz, 2014, The orb-weaving spider genus Eustala Simon, 1895 (Araneae, Araneidae): eight new species, redescriptions, and new records, Zootaxa 3872 (5), pp. 440-466

publication ID

document provided by

Plazi

Eustala     441
Eustala guarani   new species  442-443
Eustala catarina   new species  443-444
Eustala ericae   new species  445-446
Eustala cidae   new species  446-448
Eustala lisei   new species  448-450
Eustala cuia   new species  450
Eustala farroupilha   new species  451-452
Eustala eldorado   new species  452-454
Eustala mourei     455-457
Eustala ulecebrosa     455
Eustala albiventer     457
Eustala minuscula     458-459
Eustala taquara     459-461
Eustala itapocuensis     461
Eustala photographica     461
Eustala perfida     461-463
Eustala levii     463
Eustala palmares     463-464
Eustala belissima     464