Çiçek, Erdogan, Sungur, Sevil & Fricke, Ronald, 2020, Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020

Çiçek, Erdogan, Sungur, Sevil & Fricke, Ronald, 2020, Freshwater lampreys and fishes of Turkey; a revised and updated annotated checklist 2020, Zootaxa 4809 (2), pp. 241-270

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4809.2.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4809.2.2

document provided by

Plazi

Petromyzontidae     242
Acipenseridae     243
Anguillidae     243
Clupeidae     243
Cobitidae     243-244
Cypriniformes     243
Nemacheilidae     244-246
Acheilognathidae     246
Barbinae     246-248
Cyprininae     248
Labeoninae     248
Leuciscinae     249-253
Sarcocheilichthyinae     249
Danionidae     249
Gobioninae     249
Phoxininae     253
Bagridae     254
Tincidae     254
Hypostominae     254
Siluridae     254
Glyptosterninae     254
Clariidae     254
Xenocyprididae     254
Esocidae     255
Heteropneustidae     255
Coregoninae     255
Salmoninae     255
Mugilidae     256-257
Gobiinae     256
Aphaniidae     257-258
Salariinae     257
Atherininae     257
Cichlidae     257
Mastacembelidae     258
Poeciliinae     258
Luciopercinae     259
Gasterosteidae     259
Percinae     259
Pleuronectinae     259
Syngnathinae     259
Centrarchidae     259
Moronidae     260