Minoshima, Yûsuke & Hayashi, Masakazu, 2011, Larval morphology of the Japanese species of the tribes Acidocerini, Hydrobiusini and Hydrophilini (Coleoptera: Hydrophilidae)

Minoshima, Yûsuke & Hayashi, Masakazu, 2011, Larval morphology of the Japanese species of the tribes Acidocerini, Hydrobiusini and Hydrophilini (Coleoptera: Hydrophilidae), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (suppl.) 51, pp. 1-118

publication ID

document provided by

Felipe