An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille)

An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille), Zootaxa 3830 (1), pp. 1-89

publication ID

document provided by

Plazi

Bombus key    11-15
Bombus key    16-20
Bombus (Mendacibombus) convexus     20-21
Bombus (Mendacibombus) waltoni     21-22
Bombus (Subterraneobombus) personatus     22
Bombus (Subterraneobombus) melanurus     22-23
Bombus (Subterraneobombus) difficillimus     23-24
Bombus (Subterraneobombus) amurensis     24-25
Bombus (Subterraneobombus) subterraneus     25
Bombus (Subterraneobombus) distinguendus     25
Bombus (Megabombus) trifasciatus     26-27
Bombus (Megabombus) longipes     27
Bombus (Megabombus) ussurensis     28
Bombus (Megabombus) supremus     29
Bombus (Megabombus) bicoloratus     29
Bombus (Megabombus) religiosus     30
Bombus (Megabombus) czerskii     31
Bombus (Megabombus) sushkini   s. l.  31
Bombus (Megabombus) consobrinus     32-33
Bombus (Thoracobombus) laesus     33-34
Bombus (Megabombus) koreanus     33
Bombus (Thoracobombus) filchnerae     34-35
Bombus (Thoracobombus) muscorum     35-36
Bombus (Thoracobombus) opulentus     36-37
Bombus (Thoracobombus) anachoreta     36
Bombus (Thoracobombus) deuteronymus     37
Bombus (Thoracobombus) humilis     38-39
Bombus (Thoracobombus) pascuorum     39
Bombus (Thoracobombus) schrencki     40
Bombus (Thoracobombus) hedini     40-41
Bombus (Thoracobombus) pseudobaicalensis     41
Bombus (Thoracobombus) remotus     42-43
Bombus (Thoracobombus) impetuosus   s. l.  43
Bombus (Thoracobombus) exil     44
Bombus (Thoracobombus) tricornis     44-45
Bombus (Thoracobombus) atripes     45
Bombus (Psithyrus) tibetanus     45
Bombus (Psithyrus) cornutus     46
Bombus (Psithyrus) turneri     47
Bombus (Psithyrus) expolitus     47-48
Bombus (Psithyrus) chinensis     48
Bombus (Psithyrus) rupestris     48
Bombus (Psithyrus) bellardii     49
Bombus (Psithyrus) campestris     49-50
Bombus (Psithyrus) coreanus     50-51
Bombus (Psithyrus) barbutellus     51
Bombus (Psithyrus) bohemicus     51
Bombus (Psithyrus) skorikovi     52
Bombus (Psithyrus) norvegicus     52-53
Bombus (Psithyrus) sylvestris     53
Bombus (Pyrobombus) hypnorum     54
Bombus (Pyrobombus) lemniscatus     54-55
Bombus (Pyrobombus) lepidus     55
Bombus (Pyrobombus) picipes     56-57
Bombus (Pyrobombus) infirmus     56
Bombus (Pyrobombus) infrequens     57-58
Bombus (Pyrobombus) flavescens     58-59
Bombus (Pyrobombus) wangae     59-60
Bombus (Pyrobombus) modestus     59
Bombus (Bombus) sporadicus     60-61
Bombus (Bombus) ignitus     61
Bombus (Bombus) longipennis     62-63
Bombus (Bombus) lantschouensis     63-64
Bombus (Bombus) lucorum     63
Bombus (Bombus) minshanensis     64-65
Bombus (Bombus) patagiatus     65-66
Bombus (Bombus) cryptarum     66-67
Bombus (Alpigenobombus) kashmirensis     67
Bombus (Alpigenobombus) validus     68
Bombus (Alpigenobombus) breviceps     69
Bombus (Alpigenobombus) grahami     69
Bombus (Melanobombus) festivus     70-71
Bombus (Melanobombus) rufofasciatus     71
Bombus (Melanobombus) pyrosoma     71-72
Bombus (Melanobombus) ladakhensis     73-74
Bombus (Melanobombus) keriensis     74
Bombus (Melanobombus) sichelii     74-75
Bombus (Sibiricobombus) sibiricus     75-76
Bombus (Sibiricobombus) asiaticus     76