Shimada, Megumi & Yoshizawa, Kazunori, 2020, A revision of Strigiphilus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae) from Japan

Shimada, Megumi & Yoshizawa, Kazunori, 2020, A revision of Strigiphilus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae) from Japan, Zootaxa 4779 (4), pp. 501-521

publication ID

document provided by

Plazi

Strigiphilus     502
Strigiphilus     504
Philopterus     504
Strigiphilus     504-505
Strigiphilus     510
Strigiphilus     510
Strigiphilus     514
Strigiphilus   new species  514-515
Strigiphilus key    515
Strigiphilus     515