Huang, Gui-Qiang, Zhao, Xin-Xia, Yan, Kai, Li, Song & Zhang, Gui-Mei, 2020, Notes on the genus Paracyriothasastes Breuning, 1978 (Coleoptera: Cerambycidae Lamiinae: Lamiini)

Huang, Gui-Qiang, Zhao, Xin-Xia, Yan, Kai, Li, Song & Zhang, Gui-Mei, 2020, Notes on the genus Paracyriothasastes Breuning, 1978 (Coleoptera: Cerambycidae Lamiinae: Lamiini), Zootaxa 4868 (1), pp. 142-146

publication ID

document provided by

Plazi