Riedel, Matthias, Ameri, Ali, Talebi, Ali Asghar & Ebrahimi, Ebrahim, 2019, Contribution to the Ɨchneumonidae (Hymenoptera) oI Ɨran, with descriptions oI seven new species

Riedel, Matthias, Ameri, Ali, Talebi, Ali Asghar & Ebrahimi, Ebrahim, 2019, Contribution to the Ɨchneumonidae (Hymenoptera) oI Ɨran, with descriptions oI seven new species, Linzer biologische Beiträge 51 (1), pp. 361-390

publication ID

document provided by

Valdenar

Exetastes     362-363
Acaenitus     362
Lissonota     363
Lissonota   nov.sp.  363-364
Benjaminia     364
Syzeuctus     364
Syzeuctus     364
Casinaria     365
Cymodusopsis   nov.sp.  365-366
Casinaria     365
Diadegma     367
Diadegma     367
Leptoperilissus     367
Hyposoter     367
Hyposoter     367
Diadegma     367
Diadegma     367
Narolskyia   nov.sp.  368-369
Sinophorus     368
Sinophorus     368
Pristomerus   nov.sp.  369-370
Temelucha     370
Temelucha     370
Temelucha   nov.sp.  370-371
Cryptus     371
Cryptus     371
Cryptus     371
Cryptus     371
Cryptus     371
Cryptus     371
Cryptus     371
Gambrus     372
Hoplocryptus     372
Synechocryptus     372
Hoplocryptus     372
Listrognathus     372
Mesostenus     372
Trychosis     372
Hoplocryptus     372
Trychosis     373
Xylophrurus     373
Homotropus     373
Auberteterus     373
Enizemum     373
Homotropus     373
Diplazon     373
Barichneumon   nov.sp.  374-375
Spilothyrateles     375-376
Coelichneumon     375
Coelichneumon     375
Coelichneumon     375
Mesochorus     376-377
Stictopisthus   nov.sp.  376
Exochus     377-378
Ophion     378
Enicospilus     378
Chirotica     378
Aclastus     378
Diaglyptellodes     378-379
Gelis     379
Thaumatogelis     379-380
Phygadeuon     379
Dichrogaster     379
Exeristes     380
Zoophthorus     380
Dolichomitus     380
Exeristes     380
Pimpla     381
Itoplectis     381
Netelia     381-382
Itoplectis     381
Itoplectis     381
Pimpla     381
Zabrachypus     381
Toxochiloides     382
Netelia     382
Netelia     382