Błoszyk, Jerzy, Halliday, Bruce, Adamski, Zbigniew & Książkiewicz-Parulska, Zofia, 2017, Capricornella bicornuta, a new genus and species of mite from eastern Australia (Acari: Uropodina)

Błoszyk, Jerzy, Halliday, Bruce, Adamski, Zbigniew & Książkiewicz-Parulska, Zofia, 2017, Capricornella bicornuta, a new genus and species of mite from eastern Australia (Acari: Uropodina), Zootaxa 4244 (3), pp. 321-338

publication ID

document provided by

Plazi