Qi, Xin, Lin, Xiaolong, Liu, Yuedan & Wang, Xinhua, 2015, Two new species of Stenochironomus Kieffer (Diptera, Chironomidae) from Zhejiang, China

Qi, Xin, Lin, Xiaolong, Liu, Yuedan & Wang, Xinhua, 2015, Two new species of Stenochironomus Kieffer (Diptera, Chironomidae) from Zhejiang, China, ZooKeys 479, pp. 109-119

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.479.8364

document provided by

ZooKeys by Pensoft