Makranczy, György, 2012, Nomenclatural changes removing secondary homonymy in the genus Oxytelus (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae)

Makranczy, György, 2012, Nomenclatural changes removing secondary homonymy in the genus Oxytelus (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae), Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 52 (1), pp. 193-205

publication ID

document provided by

Felipe

Oxytelus carinatus   comb. nov.  195
Oxytelus dorylinus   comb. nov.  195-196
Oxytelus angolensis   comb. nov.  195
Oxytelus cameroni   comb. nov.  195
Oxytelus echidne     196
Oxytelus eichelbaumi   comb. nov.  196
Oxytelus hermani   nom. nov.  197-198
Oxytelus guineensis   comb. nov.  197
Oxytelus luteus   comb. nov.  198
Oxytelus leleupi   comb. nov.  198
Oxytelus incertus   comb. nov.  198
Oxytelus minimus   comb. nov.  201
Oxytelus machadoanus   nom. nov.  201
Oxytelus motoensis   comb. nov.  201
Oxytelus myrmecophilus   comb. nov.  201
Oxytelus ornatus   comb. nov.  202
Oxytelus quadricollis   comb. nov.  202
Oxytelus renominatus   nom. nov.  202
Oxytelus nigeriensis   comb. nov.  202
Oxytelus rugulipennis   comb. nov.  202-203
Oxytelus sculptiventris   comb. nov.  203
Oxytelus strictus   comb. nov.  203
Oxytelus uelensis   comb. nov.  204
Oxytelus tottenhami   comb. nov.  204
Oxytelus tuberculatus   comb. nov.  204