Liang, Junmin, Li, Guangshuo, Zhou, Shiyue, Zhao, Meiqi & Cai, Lei, 2019, Myrothecium-like new species from turfgrasses and associated rhizosphere

Liang, Junmin, Li, Guangshuo, Zhou, Shiyue, Zhao, Meiqi & Cai, Lei, 2019, Myrothecium-like new species from turfgrasses and associated rhizosphere, MycoKeys 51, pp. 29-53

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.51.31957

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.51.31957

document provided by

MycoKeys Pensoft