Pogue, Michael G., 2006, The Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidae) of Great Smoky Mountains National Park, U. S. A.

Pogue, Michael G., 2006, The Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidae) of Great Smoky Mountains National Park, U. S. A., Zootaxa 1215 (1), pp. 1-95

publication ID

link to original document

https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.1215.1.1

document provided by

Felipe

Agrotina     13
Austrandesiina     13
Noctuina     13-14
Axyliina     13
Anicla forbesi     14-15
Anicla illapsa     15
Anicla infecta     15-16
Anicla lubricans     16-17
Peridroma saucia     17-18
Agrotis gladiaria     18-19
Agrotis ipsilon     19-20
Agrotis malefida     21
Agrotis venerabilis     21-22
Agrotis volubilis     22
Euxoa bostoniensis     23-24
Dichagyris acclivis     23
Euxoa campestris     24
Euxoa messoria     25
Euxoa pleuritica     25-26
Euxoa scholastica     26-27
Euxoa tessellata     27
Feltia geniculata     28
Feltia herilis     28-29
Feltia jaculifera     29-30
Feltia subgothica     30-31
Feltia subterranea     31-32
Feltia tricosa     32-33
Ochropleura implecta     33-34
Abagrotis alternata     35-36
Abagrotis anchocelioides     36
Abagrotis brunneipennis     37
Abagrotis cupida     37-38
Abagrotis magnicupida     38-39
Agnorisma badinodis     39-40
Agnorisma bolli     40-41
Anaplectoides brunneomedia     41-42
Anaplectoides prasina     42-43
Aplectoides condita     43-44
Cerastis fishii     44-45
Cerastis tenebrifera     45-46
Choephora fungorum     46-47
Diarsia jucunda     47-48
Diarsia rubifera     48-49
Eueretagrotis attentus     49-50
Eueretagrotis perattentus     50-51
Eueretagrotis sigmoides     51-52
Lycophotia phyllophora     52-53
Noctua pronuba     53-54
Protolampra brunneicollis     54-55
Pseudohermonassa bicarnea     55-56
Spaelotis clandestina     57-58
Xestia     58
Xestia dolosa     59-60
Xestia dilucida     60-61
Xestia elimata     61
Xestia praevia     62-63
Xestia normanianus     63-64
Xestia perquiritata     64-65
Xestia smithii     65-66