Schlüsslmayr, Gerhard, 2018, Erstnachweise von Fliegen (Diptera) für Österreich und einige Bundesländer

Schlüsslmayr, Gerhard, 2018, Erstnachweise von Fliegen (Diptera) für Österreich und einige Bundesländer, Linzer biologische Beiträge 50 (1), pp. 765-800

publication ID

document provided by

Valdenar

Beris     766
Bibio     766
Rhagio     766
Choerades     766
Philipomyia     766
Choerades     766
Antiphrisson     766
Choerades     766
Dysmachus     767
Machimus     767
Machimus     767
Erax     767
Leptogaster     767
Didysmachus     767
Dioctria     767
Machimus     767
Molobratia     767
Exhyalanthrax     768
Hemipenthes     768
Lomatia     768
Bombylisoma     768
Lomatia     768
Villa     768
Villa     768
Exoprosopa     768
Phthiria     768
Bombylius     768
Thereva     769
Thereva     769
Kritempis     769
Thereva     769
Empis     769
Leptempis     769
Empis     769
Thereva     769
Cliorismia     769
Bicellaria     770
Euempis     770
Hercostomus     770
Hercostomus     770
Rhamphomyia     770
Bicellaria     770
Microphor     770
Euempis     770
Neurigona     770
Brachypalpus     771
Chrysotus     771
Callicera     771
Cheilosia     771
Brachyopa     771
Chrysotoxum     771
Chrysotoxum     771
Merodon     772
Merodon     772
Merodon     772
Eumerus     772
Eupeodes     772
Microdon     772
Neoascia     772
Melangyna     772
Paragus     772
Eumerus     772
Pipizella     773
Paragus     773
Paragus     773
Paragus     773
Pipizella     773
Pipizella     773
Sphegina     773
Pipizella     773
Paragus     773
Paragus     773
Sphegina     774
Syrphus     774
Temnostoma     774
Eudorylas     774
Xanthogramma     774
Physocephala     774
Temnostoma     774
Xylota     774
Myopa     774
Eudorylas     774
Otites     775
Sicus     775
Physiphora     775
Campiglossa     775
Callopistromyia     775
Dorycera     775
Psila     775
Acanthiophilus     775
Herina     775
Eurasimona     776
Urophora     776
Saltella     776
Cerajocera     776
Chaetorellia     776
Dioxyna     776
Tephritis     776
Tephritis     776
Sepsis     776
Rhagoletis     776
Calliopum     777
Coremacera     777
Lauxania     777
Sepsis     777
Sepsis     777
Ectinocera     777
Pherbellia     777
Pelidnoptera     777
Sepsis     777
Amauromyza     778
Poemyza     778
Stearibia     778
Liopiophila     778
Cerodontha     778
Dizygomyza     778
Chamaemyia     778
Ophiomyia     778
Chaetolonchaea     778
Geomyza     779
Asteia     779
Phytomyza     779
Tephrochlamys     779
Ophiomyia     779
Phytobia     779
Phytomyza     779
Opomyza     779
Pelomyiella     779
Cetema     780
Meromyza     780
Oscinella     780
Meromyza     780
Paroedesiella     780
Meromyza     780
Leptometopa     780
Scatophila     780
Hydrellia     780
Oscinella     780
Fannia     781
Oscinella     781
Oscinimorpha     781
Coenosia     781
Eginia     781
Polyodaspis     781
Coenosia     781
Atherigona     781
Coenosia     781
Helina     782
Hydrotaea     782
Hydrotaea     782
Limnophora     782
Limnophora     782
Eudasyphora     782
Hydrotaea     782
Helina     782
Eudasyphora     782
Helina     782
Mydaea     783
Neomyia     783
Neomyia     783
Phaonia     783
Myospila     783
Morellia     783
Phaonia     783
Phaonia     783
Muscina     783
Muscina     783
Anthomyia     784
Anthomyia     784
Phaonia     784
Chirosia     784
Delia     784
Acyglossa     784
Delia     784
Delia     784
Phaonia     784
Bellardia     785
Hylemyza     785
Hylemya     785
Hylemya     785
Eutrichota     785
Hydrophoria     785
Phorbia     785
Phorbia     785
Heterostylodes     785
Leucophora     785
Melinda     786
Onesia     786
Lucilia     786
Pollenia     786
Lucilia     786
Onesia     786
Melinda     786
Lucilia     786
Pollenia     786
Sarcophaga     787
Pollenia     787
Protocalliphora     787
Pollenia     787
Sarcophaga     787-788
Oplisa     787
Pollenia     787
Pollenia     787
Phyto     787
Discachaeta     788
Discachaeta     788
Sarcophaga     788
Helicophagella     788
Sarcophaga     788
Helicophagella     789
Heteronychia     789
Helicophagella     789
Heteronychia     789
Heteronychia     789
Helicophagella     789
Heteronychia     789
Heteronychia     789
Helicophagella     789
Heteronychia     790
Krameromyia     790
Heteronychia     790
Heteronychia     790
Liopygia     790
Mehria     790
Liosarcophaga     790
Heteronychia     790
Myorhina     791
Robineauella     791
Myorhina     791
Myorhina     791
Rosellea     791
Thyrsocnema     791
Mehria     791
Pandelleisca     791
Metopia     792
Blaesoxipha     792
Metopodia     792
Nyctia     792
Sarcophila     792
Agria     792
Blaesoxipha     792
Senotainia     792
Metopia     792
Blaesoxipha     792
Admontia     793
Actia     793
Sphenometopa     793
Taxigramma     793
Blepharomyia     793
Bothria     793
Campylocheta     793
Chetogena     793
Athrycia     793
Billaea     793
Cylindromyia     794
Cyzenis     794
Chrysosomopsis     794
Cylindromyia     794
Dufouria     794
Ectophasia     794
Cylindromyia     794
Conogaster     794
Eriothrix     794
Dinera     794
Hemyda     795
Gonia     795
Halidaya     795
Gonia     795
Eulabidogaster     795
Gonia     795
Gonia     795
Ernestia     795
Hemyda     795
Gonia     795
Medina     796
Medina     796
Meigenia     796
Lydella     796
Lypha     796
Medina     796
Meigenia     796
Meigenia     796
Meigenia     796
Phasia     797
Phasia     797
Nowickia     797
Onychogonia     797
Mintho     797
Neophryxe     797
Nilea     797
Paratryphera     797
Trafoia     798
Wagneria     798
Pseudogonia     798
Pseudoperichaeta     798
Siphona     798
Phorinia     798
Triarthria     798
Picconia     798
Phebellia     798
Zeuxia     799
Ornithomya     799
Winthemia     799