Nahok, Benchawan, Tumpeesuwan, Sakboworn & Tumpeesuwan, Chanidaporn, 2020, Anceyoconcha, a replacement name for the preoccupied tree snail genus Giardia Ancey, 1907 (Pulmonata: Helicoidea: Camaenidae)

Nahok, Benchawan, Tumpeesuwan, Sakboworn & Tumpeesuwan, Chanidaporn, 2020, Anceyoconcha, a replacement name for the preoccupied tree snail genus Giardia Ancey, 1907 (Pulmonata: Helicoidea: Camaenidae), Raffles Bulletin of Zoology 68, pp. 80-90

publication ID

https://doi.org/10.26107/RBZ-2020-0009

link to original document

https://doi.org/10.26107/RBZ-2020-0009

document provided by

Carolina

Anceyoconcha     81
Anceyoconcha   new combination  82
Anceyoconcha   new combination  82-84