Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Jia, Xiao-Mei, 2012, Two new species of the ant spider genus Asceua Thorell, 1887 (Araneae: Zodariidae) from China

Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Jia, Xiao-Mei, 2012, Two new species of the ant spider genus Asceua Thorell, 1887 (Araneae: Zodariidae) from China, Zootaxa 3307, pp. 62-68

publication ID

document provided by

Plazi