Zhu Hong Wang, Jun Qing Ge, Hui Zhang, Zhengli Zhang, Yu Si, Jian Huang & Andrew Polaszek, 2019, A new scale insect host family (Hemiptera: Asterolecaniidae) for Aphytis (Hymenoptera: Aphelinidae) in China

Zhu Hong Wang, Jun Qing Ge, Hui Zhang, Zhengli Zhang, Yu Si, Jian Huang & Andrew Polaszek, 2019, A new scale insect host family (Hemiptera: Asterolecaniidae) for Aphytis (Hymenoptera: Aphelinidae) in China, Journal of Natural History 53 (15), pp. 923-937

publication ID

document provided by

Valdenar