Zhou, Qiu-Jie, Dai, Jin-Hong, Lin, Che-Wei, Denda, Tetsuo, Zhou, Ren-Chao & Liu, Ying, 2019, Recircumscription of Bredia and resurrection of Tashiroea (Sonerileae, Melastomataceae) with description of a new species T. villosa

Zhou, Qiu-Jie, Dai, Jin-Hong, Lin, Che-Wei, Denda, Tetsuo, Zhou, Ren-Chao & Liu, Ying, 2019, Recircumscription of Bredia and resurrection of Tashiroea (Sonerileae, Melastomataceae) with description of a new species T. villosa, PhytoKeys 127, pp. 121-150

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.127.36608

document provided by

PhytoKeys by Pensoft

Tashiroea     130
Tashiroea yaeyamensis     131
Tashiroea oligotricha   comb. nov.  131
Tashiroea villosa   sp. nov.  131-134
Tashiroea laisherana   comb. nov.  131
Tashiroea sinensis     131
Tashiroea okinawensis     131
Tashiroea sessilifolia   comb. nov.  131
Tashiroea nudipes   comb. nov.  131
Tashiroea quadrangularis   comb. nov.  131
Tashiroea amoena   comb. nov.  131
Tashiroea biglandularis   comb. nov.  131
Bredia changii     134
Bredia     134
Bredia fordii     135
Bredia dulanica     135
Bredia esquirolii     135
Bredia guidongensis   comb. nov.  136
Bredia gibba     136
Bredia hirsuta     136-137
Bredia fordii var. micrantha   comb. nov.  136
Bredia gracilis     136
Bredia longiradiosa var. pulchella   comb. nov.  137
Bredia longearistata   comb. nov.  137
Bredia longiloba     137
Bredia longiradiosa     137
Bredia hirsuta var. scandens     137
Bredia latisepala   comb. nov.  137
Bredia microphylla     137
Bredia plagiopetala   comb. nov.  138
Bredia oldhamii     138
Bredia rotundifolia     138
Bredia tuberculata     138
Bredia repens     138
Bredia yunnanensis     139
Bredia violacea     139
Bredia velutina     139