Fu, Long-Fei, Liao, Rui, Lan, De-Qing, Wen, Fang & Liu, Hong, 2020, A new species of Chrysosplenium (Saxifragaceae) from Shaanxi, north-western China

Fu, Long-Fei, Liao, Rui, Lan, De-Qing, Wen, Fang & Liu, Hong, 2020, A new species of Chrysosplenium (Saxifragaceae) from Shaanxi, north-western China, PhytoKeys 159, pp. 127-135

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.159.56109

document provided by

PhytoKeys by Pensoft