Blank, Stephan M., Shinohara, Akihiko & Altenhofer, Ewald, 2013, <strong> The Eurasian species of <em> Xyela </ em> (Hymenoptera, Xyelidae): taxonomy, host plants and distribution </ strong>

Blank, Stephan M., Shinohara, Akihiko & Altenhofer, Ewald, 2013, <strong> The Eurasian species of <em> Xyela </ em> (Hymenoptera, Xyelidae): taxonomy, host plants and distribution </ strong>, Zootaxa 3629 (1), pp. 1-106

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3629.1.1

document provided by

Felipe

Xyela     5
Xyela key    13-18
Xyela alpigena     18-19
Xyela alpigena     19-20
Xyela kamtshatica     21-23
Xyela koraiensis   sp. nov.  23-25
Xyela peuce   sp. nov.  25-26
Xyela sibiricae   sp. nov.  26-27
Xyela ussuriensis     28-29
Xyela curva     29
Xyela curva     30-31
Xyela exilicornis     31-33
Xyela japonica     33
Xyela occidentalis     33-34
Xyela julii     34
Xyela altenhoferi   sp. nov.  34-35
Xyela graeca     35-39
Xyela densiflorae     35
Xyela heldreichii   sp. nov.  39-41
Xyela julii     41-44
Xyela menelaus     45-46
Xyela obscura     46-48
Xyela     48-49
Xyela pumilae   sp. nov.  49-50
Xyela sinicola     50-52
Xyela tecta     52
Xyela uncinatae   sp. nov.  52-54
Xyela variegata     54
Xyela longula     54
Xyela helvetica     54-55
Xyela longula     55-58
Xyela lugdunensis     58
Xyela lugdunensis     58-61
Xyela meridionalis     61
Xyela meridionalis     61-63
Xyela rasnitsyni   sp. nov.  63-66
Xyela rasnitsyni     63
Xyela coerulea     66
Xyela erichsoni     66-69
Xyela alpigena     88
Xyela altenhoferi   sp.n.  88
Xyela curva     89-90
Xyela bakeri     89
Xyela graeca     91-92
Xyela exilicornis     91
Xyela heldreichii   sp. nov.  92
Xyela helvetica     93
Xyela julii     93-101
Xyela longula     101-102
Xyela kamtshatica     101
Xyela koraiensis   sp. nov.  101
Xyela meridionalis     102
Xyela menelaus     102-103
Xyela lugdunensis     102
Xyela obscura     103-104
Xyela pumilae   sp. nov.  105
Xyela sinicola     105
Xyela rasnitsyni   sp. nov.  105
Xyela peuce   sp. nov.  105
Xyela sibiricae   sp. nov.  105
Xyela ussuriensis     106
Xyela uncinatae   sp. nov.  106