Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Ranunculaceen, Dilleniaceen, Magnoliaceen, Anonaceen en Minispermeen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis ov

Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Ranunculaceen, Dilleniaceen, Magnoliaceen, Anonaceen en Minispermeen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis ov, Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie 1, pp. 1-46

publication ID

document provided by

ZooBank