McCabe, Lindsie M, Chesshire, Paige R, Smith, David R, Wolf, Atticus, Gibbs, Jason, Griswold, Terry L, Wright, Karen W & Cobb, Neil S, 2020, Bee species checklist of the San Francisco Peaks, Arizona

McCabe, Lindsie M, Chesshire, Paige R, Smith, David R, Wolf, Atticus, Gibbs, Jason, Griswold, Terry L, Wright, Karen W & Cobb, Neil S, 2020, Bee species checklist of the San Francisco Peaks, Arizona, Biodiversity Data Journal 8, pp. 49285-49285

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.8.e49285

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Perdita     49285
Heterosarus     49285
Lasioglossum     49285
Eumelissodes     49285
Thysandrena     49285
Melanosmia     49285
Dianthidium     49285
Perdita     49285
Coelioxys     49285
Dialictus     49285
Heriades     49285
Mystacanthophora     49285
Nealictus     49285
Boreocoelioxys     49285
Megachiloides     49285
Dianthidium     49285
Eumelissodes     49285
Perdita     49285
Paraprosopis     49285
Litomegachile     49285
Coelioxys     49285
Diandrena     49285
Osmia     49285
Eumelissodes     49285
Zadontomerus     49285
Eumelissodes     49285
Eumelissodes     49285
Osmia     49285
Eucera     49285
Nomadopsis     49285
Sayapis sayi     49285
Dianthidium     49285
Sphecodes     49285
Sphecodes     49285
Hylaeus     49285
Perdita     49285
Colletes     49285
Epeolus     49285
Melissodes     49285
Anthidium     49285
Litomegachile     49285
Bombias     49285
Anthidium     49285
Dialictus     49285
Acunomia     49285
Anthophoroides     49285
Megachiloides     49285
Sphecodes     49285
Melanosmia     49285
Agapostemon     49285
Protodufourea     49285
Stilbomalopsis     49285
Epinomia     49285
Calliopsima     49285
Mystacanthophora     49285
Heterosarus     49285
Sayapis pomonae     49285
Melectomorpha     49285
Osmia     49285
Litomegachile     49285
Argyropile     49285
Holandrena     49285
Perdita     49285
Ashmeadiella     49285
Boreocoelioxys     49285
Osmia     49285
Anthidium     49285
Anthidium     49285
Ceratina     49285
Boreocoelioxys     49285
Sphecodes     49285
Dianthidium     49285
Tetraloniella     49285
Melanosmia     49285
Andrena     49285
Trachandrena     49285
Thoracobombus     49285
Lithurgopsis     49285
Ashmeadiella     49285
Cephalosmia     49285
Synhalonia annae     49285
Neotrypetes     49285
Prosopis     49285
Eucera     49285
Anthophoroides     49285
Xanthosarus     49285
Pyrobombus     49285
Osmia     49285
Heterosarus     49285
Perdita     49285
Perdita     49285
Melecta     49285
Ericrocis     49285
Xanthosarus     49285
Callandrena sensu lato     49285
Cullumanobombus     49285
Colletes     49285
Andrena     49285
Melissodes     49285
Dialictus     49285
Colletes     49285
Callimelissodes     49285
Colletes     49285
Micranthophora     49285
Epinomia     49285
Heterosarus     49285
Coquillettapis     49285
Colletes     49285
Melanosmia     49285
Trachandrena     49285
Colletes     49285
Perdita     49285
Neotrypetes     49285
Perdita     49285
Coquillettapis     49285
Perdita     49285
Plastandrena     49285
Colletes     49285
Zadontomerus     49285
Eumelissodes     49285
Dialictus     49285
Pyrobombus     49285
Melanosmia     49285
Cnemidandrena     49285
Callimelissodes     49285
Acunomia     49285
Callandrena     49285
Sphecodes     49285
Dialictus     49285
Subterraneobombus     49285
Synhalonia     49285
Trachandrena     49285
Ashmeadiella     49285
Chelostomoides     49285
Eumelissodes     49285
Clisodon     49285
Helicosmia     49285
Synhalonia     49285
Dialictus     49285
Anthidium     49285
Melanosmia     49285
Zadontomerus     49285
Eumelissodes     49285
Eumelissodes     49285
Ashmeadiella     49285
Ashmeadiella     49285
Callandrena     49285
Eumelissodes     49285
Odontalictus     49285
Synocoelioxys     49285
Melanosmia     49285
Paraprosopis     49285
Pyganthophora     49285
Xanthosarus     49285
Dialictus     49285
Belandrena     49285
Apis     49285
Osmia     49285
Pterosarus     49285
Andrena     49285
Arogochila     49285
Triepeolus     49285
Psithyrus     49285
Lasioglossum     49285
Sayapis     49285
Simandrena     49285
Colletes     49285
Calliopsis     49285
Andrena     49285
Epeolus     49285
Lophanthophora     49285
Melandrena     49285
Dianthidium fraternum     49285
Pyrobombus     49285
Perdita     49285
Melandrena     49285
Adanthidium     49285
Trachandrena     49285
Lasioglossum     49285
Calliopsima     49285
Dialictus     49285
Dialictus     49285
Chelostomoides     49285
Melanosmia     49285
Callimelissodes     49285
Phaenosarus     49285
Anthidium     49285
Proteriades     49285
Nomadopsis     49285
Nomada     49285
Cnemidandrena     49285
Xanthosarus     49285
Osmia     49285
Trachandrena     49285
Cephalosmia     49285
Euandrena     49285
Dialictus     49285
Paracentris     49285
Megachile     49285
Holandrena     49285
Ashmeadiella     49285
Pyganthophora     49285
Melecta     49285
Lithurgopsis     49285
Eumelissodes     49285
Megachile     49285
Melissodes     49285
Anthidium     49285
Coelioxys     49285
Callandrena     49285
Cyrtocoelioxys     49285
Lasioglossum     49285
Ashmeadiella     49285
Anthidium     49285
Dialictus     49285
Colletes     49285
Coquillettapis     49285
Hemihalictus     49285
Nomada     49285
Melanosmia     49285
Dialictus     49285
Megachiloides     49285
Loyolanthidium     49285
Osmia     49285
Dialictus     49285
Xanthosarus     49285
Ceratinula     49285
Lophanthophora     49285
Colletes     49285
Pterosarus     49285
Dialictus     49285
Megachile     49285
Eremosmia     49285
Dianthidium     49285
Andrena     49285
Prosopis episcopalis     49285
Eumelissodes     49285
Micranthophora     49285
Anthidium     49285
Perdita     49285
Heliomelissodes     49285
Dialictus     49285
Nomada     49285
Nomadopsis     49285
Triepeolus     49285
Eumelissodes     49285
Trachandrena     49285
Synhalonia     49285
Helicosmia     49285
Thoracobombus     49285
Neotrypetes     49285
Chelostomoides     49285
Agapostemon     49285
Epimelissodes     49285
Xanthosarus     49285
Megachile     49285
Ashmeadiella     49285
Dianthidium     49285
Melandrena     49285
Pseudocentron     49285
Dialictus     49285
Calliopsis     49285
Osmia     49285
Melanosmia     49285
Stilbomalopsis     49285
Colletes     49285
Eumelissodes     49285
Alcidamea mescalerium     49285
Epeolus     49285
Agapostemon     49285
Hoplitis     49285
Seladonia     49285
Colletes     49285
Melanosmia     49285
Paranthidium     49285
Sayapis     49285
Synhalonia     49285
Callandrena sensu lato     49285
Anthidium     49285
Neotrypetes     49285
Litomegachile     49285
Andrena     49285
Andrena     49285
Callandrena     49285
Boreocoelioxys     49285
Coquillettapis     49285
Plastandrena     49285
Osmia     49285
Neotrypetes     49285
Dianthidium     49285
Pyrobombus     49285
Tetraloniella     49285
Callandrena     49285
Heterosarus     49285
Heterosarus     49285
Cephalosmia     49285
Micranthophora     49285
Cnemidandrena     49285
Coelioxys     49285
Epeolus     49285
Dialictus     49285
Macroteropsis     49285
Plastandrena     49285
Anthidium     49285
Perdita     49285
Seladonia     49285
Pterosarus     49285
Triepeolus     49285
Dieunomia     49285
Sayapis     49285
Thysandrena     49285
Holcopasites     49285
Alcidamea     49285
Hylaeus     49285
Anthidium     49285
Epimacrotera     49285
Adanthidium     49285
Pterosarus     49285
Litomegachile     49285
Dasiapis     49285
Dianthidium parvum     49285
Ashmeadiella     49285
Tetraloniella     49285
Stelis     49285
Xylocopoides     49285
Anthidium     49285
Chelostomoides     49285
Colletes     49285
Dolichostelis     49285
Zadontomerus     49285
Bombus     49285
Synhalonia     49285
Lophanthophora     49285
Eumelissodes     49285
Pyrobombus     49285
Lasioglossum     49285
Colletes     49285
Sphecodogastra     49285
Dialictus     49285
Hypomacrotera     49285
Dialictus     49285
Dialictus     49285
Phaenosarus     49285
Lophanthophora     49285
Synocoelioxys     49285
Colletes     49285
Dianthidium     49285
Psithyrus     49285
Melanosmia     49285
Cullumanobombus     49285
Cephalosmia     49285
Pyrobombus     49285
Megachile     49285
Eucera     49285
Alcidamea     49285
Ashmeadiella basalis     49285
Dianthidium     49285
Pterosarus     49285
Callandrena sensu lato     49285