Pei, Ying, Guo, Hong-Bo, Liu, Tie-Zhi, Qin, Wei-Qiang, Zhao, Di, Qi, Xiao-Jian & Yu, Xiao-Dan, 2021, Three new Melanoleuca species (Agaricales, Basidiomycota) from north-eastern China, supported by morphological and molecular data

Pei, Ying, Guo, Hong-Bo, Liu, Tie-Zhi, Qin, Wei-Qiang, Zhao, Di, Qi, Xiao-Jian & Yu, Xiao-Dan, 2021, Three new Melanoleuca species (Agaricales, Basidiomycota) from north-eastern China, supported by morphological and molecular data, MycoKeys 80, pp. 133-148

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.80.64369

document provided by

MycoKeys by Pensoft