Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Elaeagneen, Combretaceen, Santlalaceen, Thymeleen, Proleaceen, Caprifolieen, Lorantheen, Ebenaceen, Styraceen, Sapoteen, Jasmineen, Myrsineen, Solanaceen, Convolvulaceen, Campanulaceen en Lobeliaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven

Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Elaeagneen, Combretaceen, Santlalaceen, Thymeleen, Proleaceen, Caprifolieen, Lorantheen, Ebenaceen, Styraceen, Sapoteen, Jasmineen, Myrsineen, Solanaceen, Convolvulaceen, Campanulaceen en Lobeliaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven, Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie 13, pp. 637-730

publication ID

document provided by

ZooBank