Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Euphorbiaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven

Blume, Carl Ludwig von, 1825, Synoptische Beschrijving van eenige planten, behoorende tot de familie der Euphorbiaceen, op eene, in de jaren 1823 - 1824 gedane reis over Java, Waargenomen en beschreven, Bijdragen tot de Flora van Nederlandsch Indie 12, pp. 578-636

publication ID

document provided by

ZooBank