Zang, Er-Huan, Zhang, Ming-Xu, Wang, Wen-Le, Zhang, Chun-Hong & Li, Min-Hui, 2021, Euphorbia mongoliensis (Euphorbiaceae), a new species from Inner Mongolia, China

Zang, Er-Huan, Zhang, Ming-Xu, Wang, Wen-Le, Zhang, Chun-Hong & Li, Min-Hui, 2021, Euphorbia mongoliensis (Euphorbiaceae), a new species from Inner Mongolia, China, Phytotaxa 501 (1), pp. 151-161

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.501.1.6

document provided by

Marcus